Çeşitli illerde toplamda 13 franchise mağazası bulunan, temelleri 1948 yılında küçük bir atölyeye dayanan Yeşil Kundura’nın konkordato talebi karara bağlandı.

Şirkete üç ay geçici mühlet veren mahkeme, şirket faaliyetlerinin denetimini ve onayını sağlayacak iki kişilik konkordato komiseri atadı. Mahkemenin aldığı karar göre şirkete yönelik yeni haciz yapılmayacak.

Yeşil kundura satışları giderek azaldı

Yeşil Kundura Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı, mahkemeye yaptıkları başvurunun gerekçesini şöyle sıraladı: “Son dönemde, ülkemizde
yaşanan; yüksek faizlerin uzun vadeli yatırımlara imkan vermemesi, TL’de yaşanan değer kaybı neticesinde satışların giderek azalması, ithal girdilerin kurdaki dalgalanmalardan etkilenmesi ve bunun gibi birçok olumsuz ekonomik gelişme nedeni ile, kısa vadeli ödemelerimizde yaşanan güçlükleri bertaraf etmek, ticari faaliyetlerimizi korumak, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, bayilerimizin ve diğer iş ortaklarımızın bu zorlu süreçten daha da olumsuz etkilenmesini önlemek amacı ile Av. Ertuğrul Kılınç aracılığı ile konkordato başvurusu yapma kararı almış bulunmaktayız.”

Konkordato nedir?

Konkordato kısaca açıklanacak olursa, borçların yeniden yapılandırılarak  iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilmeye çalışılıp iflastan kurtulmasını sağlamaya yönelik, mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşmadır.